SMEs   Franchise   Directory   About Us   Advertising    Contact   Partner
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ  

หน้าแรก > Study > อยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่ก้าวกระโดด

อยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่ก้าวกระโดด

 

สำหรับท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้ว การหยุดอยู่กับที่เพียงก้าวเดียวก็เท่ากับก้าวถอยหลังแล้ว เพราะการทำธุรกิจในทุกวันนี้ต่างก็แข่งขันกันแบบวิ่งร้อยเมตร วันนี้เราอาจจะมีตำแหน่งเป็นผู้นำในธุรกิจหรือในท้องถิ่น แต่วันพรุ่งนี้ก็อาจจะมีผู้ท้าชิงและอาจล้มแชมป์ได้ทุกเมื่อ หากเราไม่รู้เขา รู้เรา ตามตำราของซุนวู ค้าขายกี่ครั้งก็ต้องแพ้เขาทุกครั้ง เพราะคู่แข่งเขารู้เราและก็รู้ตัวเขาด้วย ทำอะไร ๆ จึงได้เปรียบอยู่เสมอ

ดังนั้น เราซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้ว เราต้องทำการวิเคราะห์ตัวเองและคู่แข่งอย่างสม่ำเสมอ โดยการทำ SWOT ซึ่งได้แก่ 

S = จุดแข็ง W = จุดอ่อน ของภายในธุรกิจของเรา และของคู่แข่งที่เราต้องหาให้ได้ ความหมายของจุดแข็งก็คือสิ่งที่เรามีแล้วทำให้ชนะคู่แข่งได้จึงต้องนำออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ส่วนจุดอ่อนหมายถึงสิ่งที่เรามีแล้วมักถูกคู่แข่งเอาจุดนั้นมาโจมตีเรา ซึ่งเราก็ต้องหาวิธีปิดจุดอ่อนนั้นให้ได้  สำหรับ O = โอกาส และ T = วิกฤต นั้น เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เหมือนอย่างจุดแข็งและจุดอ่อน ความหมายของโอกาส คือ สิ่งที่มีแล้วทำให้เป็นประโยชน์ทั้งธุรกิจเราและคู่แข่ง ในทางตรงข้าม วิกฤต หมายถึง สิ่งที่มีแล้วทำให้ธุรกิจทั้งของเราและคู่แข่งประสบกับปัญหา แต่นักธุรกิจที่ฉลาดก็มักจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ ทำให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน

สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการกับธุรกิจเท่านั้น ยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องดำเนินควบคู่กันไปด้วย เพื่อไม่ให้ถอยหลังหรือถูกแซงได้ แต่การจะทำให้ธุรกิจก้าวกระโดดได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด วันนี้จึงอยากจะนำเสนอ ตัวอย่างของธุรกิจต่าง ๆ ที่ผู้บริหารธุรกิจสามารถนำพาธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดดภายใน 3 ปี

ตัวอย่างที่นำเสนอนี้เป็นธุรกิจขนส่งทางเรือ ซึ่งผู้บริหารของธุรกิจได้ให้แนวหลักบริหาร ดังนี้

1. การทำธุรกิจต้องมีกำไร

เพื่อสร้างสมดุลทางธุรกิจ เพราะธุรกิจคือธุรกิจ เมื่อคิดเปรียบเทียบต้นทุน ค่าใช้จ่ายแล้ว ทุกอย่างต้องมีกำไร คำนวณแล้วไม่เห็นกำไรที่ชัดเจนก็ไม่ควรทำ หรือธุรกิจไหนทำแล้วไม่คุ้มก็อาจต้องยอมขายออกไป แตกต่างกับสไตล์คนเอเชียที่ต้องรักษาธุรกิจเดิมไว้แม้ว่าจะขาดทุน

2. มีการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง

เพื่อสร้างประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวในอนาคต ด้วยการนำระบบไอทีที่ทันสมัยมาเสริมในการลดขั้นในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่าง ๆ หากสามารถลดขั้นตอนจากกว่า 10 ขั้นตอน ลงเหลือ 4-5 ขั้นตอนได้ จะทำให้เป้าหมายธุรกิจเติบโตขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีก 20-30 % โดยไม่ต้องเพิ่มกำลังคน

3. มีความโปร่งใส

การดำเนินธุรกิจแบบตรงไปตรงมา โดยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับบริษัททั้งในแง่ดีและไม่ดีโดยไม่ปิดบัง ทำให้เมื่อมีการตรวจสอบบัญชี จึงไม่มีความเห็นในทางที่ไม่ดีเลย ตรงนี้ทำให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ และมีเสถียรภาพทางการเงิน พร้อมสำหรับการขยายธุรกิจต่อไป

4. นักบริหารต้องลงมือทำเอง

โดยต้องลงลึกเข้าไปดูในรายละเอียด แม้กระทั่งออกแบบผลิตภัณฑ์ เขียนรายงานประจำปี ดีลเพิ่มทุนกับธนาคารพาณิชย์ รวมถึงการหาพันธมิตร เพราะการตีโจทย์ธุรกิจนั้นไม่ยาก แต่ต้องยอมรับว่า อุตสาหกรรมของแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกัน ซึ่งจะต้องเข้าวัฏจักรของธุรกิจด้วย

5. รับฟังความคิดเห็นและไอเดียของลูกน้อง

เป็นหน้าที่ของทีมที่จะนำเสนอผลงาน และพิสูจน์ให้เข้าใจว่า มีโอกาสทำกำไรได้ ผู้บริหารต้องไม่ยึดติดในความคิดของตนเอง บ่อยครั้งที่ต้องทำตัวเป็นคนโง่ไว้ก่อน จะได้รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

6. ปั้นดาวรุ่งเพื่อมารับผิดชอบธุรกิจต่าง ๆ

หัวหน้าของบริษัทในเครือเมื่อบริหารงานได้ 4ปี จะต้องกระโดดไปทำงานกับอีกธุรกิจหนึ่งได้ เพื่อให้ธุรกิจขยายต่อไป จึงต้องสร้างคนให้พร้อม เพราะในการขยายธุรกิจ เงินและสินทรัพย์ไม่ใช่ข้อจำกัด หากอยู่ที่ความพร้อมของคนมากกว่า

7. หากต้องการทำให้ได้ตามเป้า ต้องรุกไปในธุรกิจใหม่ ๆ

เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจ เสริมรายได้ให้กับบริษัท จะเป็นส่วนช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ตามเป้า

ตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด แต่ก็ไม่ควรมองข้ามที่จะต้องศึกษาธุรกิจที่ล้มเหลวด้วย ว่าทำไมหรือมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ธุรกิจหล่มสลาย แต่คิดว่าปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจก้าวต่อไป หรือสะดุดหยุดลง ก็คือเงินทุนในการขยายธุรกิจ ถึงแม้ธุรกิจของท่านอาจจะมีเงินทุนเพียงพออยู่แล้ว ถ้ามีเงินทุนเพิ่มขึ้นอีกจากการกู้ยืมเงินจากธนาคาร ก็จะเป็นโอกาสในการที่ทำให้ธุรกิจก้าวกระโดดได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสิทธิทางภาษีที่สามารถนำดอกเบี้ยจ่ายมาลดหย่อนได้ และสำหรับท่านเจ้าของธุรกิจที่กำลังเตรียมขยายธุรกิจและกำลังจะเสนอขอวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร ขอให้เตรียมแผนธุรกิจที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย แผนกลยุทธ์ธุรกิจว่าเป็นอย่างไร,แผนการตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจ(โดยทำ SWOT ตัวเราและคู่แข่งด้วย), แผนการเงิน(Cash Flow ธุรกิจ), แผนงานด้านบุคลากรของธุรกิจ , และแผนการผลิต การจัดการในธุรกิจที่ทำอยู่

ซึ่งแผนธุรกิจเหล่านี้ต้องมีความเป็นไปได้ สามารถตอบคำถามได้ทุกคำถาม ถ้าได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากธนาคารซึ่งจัดเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ธุรกิจแล้ว เท่ากับว่าโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจของท่านเติบโตมีความเป็นไปได้ชัดเจนขึ้น ข้อสำคัญธุรกิจของท่านจะต้องไม่มีประวัติในเรื่องวินัยทางการเงิน ความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา 

ปัจจุบันธนาคารมีบริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนธุรกิจของท่านทั้งสินเชื่อแบบปกติและแบบแก้ไขปัญหาให้กับธุรกิจที่มีประวัติดีแต่อาจจะขาดประสบการณ์ หรือธุรกิจในปีแรก ๆ ไม่อยากจะมีภาระการผ่อนชำระที่สูงเกินไป หรือหลักประกันไม่พอ ไม่มีหลักประกัน ทุกอย่างแก้ไขได้ และมีคำตอบที่ช่วยท่านได้ เพื่อสนับสนุนให้ท่านเป็นเจ้าของธุรกิจที่ก้าวกระโดด ให้เป็นจริงตามที่ท่านฝันไว้

 

ขอบคุณ : SMEsPlannet / สิทธิชัย แจ้งพลอย
แนะนำโดย : BinsesCafe.com | คาเฟ่ของคนรักธุรกิจ
 

จำนวนผู้เข้าชม 1767 ครั้ง

ข่าวสาร แผนธุรกิจ ธุรกิจแฟรนไชส์ บน facebook คลิกเลยที่นี่

หมายเหตุ

การแสดงความเห็นใดๆ ให้ละเว้นการใช้คำหยาบคาย ดูหมิ่น ทั้งข้อความ รูปภาพ อันจะสร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบัน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ให้ละเว้นข้อความหรือการนำเสนอรูปภาพอันส่อไปในทางลามก อนาจาร และพาดพิงถึงบุคคลอื่น อันจะทำให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง

ให้ละเว้นการใช้ถ้อยคำหยาบคาย และการพาดพิงถึงบุคคลอื่น อันจะทำให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

ห้ามทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ที่แสวงหาผลกำไรใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาติจากทางทีมงานเว็บ bisnescafe.com

ทีมงานเว็บ bisnescafe.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรให้เผยแพร่ความคิดเห็นนั้นๆ โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็น

ข้อความและสื่อใด ๆ จะถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด หากมีคดีความใด ๆ จะถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย

หากสมาชิกทำผิดต่อนโยบายการใช้งาน ทางทีมงาน bisnescafe.com จะดำเนินการระงับการใช้งานสมาชิกเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Hightlight

เรื่องเล่า SME ตอน จะส่งออก (ไปต่างประเทศ)
ความคาดหวัง!
ยลตามช่อง มองหาโอกาสในงานแสดงสินค้าผู้สูงวัยที่เยอรมนี
E-Commerce VS ห้างค้าปลีกระดับโลก "Walmart" ที่ต้องจดจำ
อยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่ก้าวกระโดด
ลงทุน “อพาร์ทเม้นท์” หรือ “คอนโดมิเนียม” อย่างไหนคุ้มกว่ากัน ?
“อีทูดี้” ถอนทัพจากไทยแล้ว.. ใครจะเป็นรายต่อไป ?
กรณีศึกษา ย้อนรอยการปฏิวัติทางการตลาดเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด
กรณีเป็ปซี่กับเสริมสุข: บทเรียนสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์
จากรถเข็นสู่แฟรนไชส์ กรณีศึกษาของ “ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว” และ “แดงแหนมเนือง”

Hot! Update News SMEs Franchise Tip &Trick Business Plan
Business plan Marketing plan Financial&Investing Plan Market Info Program & Software Sample Business plan
Shopping&Download Webboard Biz Directory

เข้าร่วมธุรกิจ

Book&Magazine

แนะนำ SME

แนะนำ Franchise

Copyright 2014 Bisnescafe.com All Rights Reserved.