SMEs   Franchise   Directory   About Us   Advertising    Contact   Partner
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ  

หน้าแรก > HR > 8 เหตุผลทำไมพนักงานเก่งถึงลาออกจากองค์กร

8 เหตุผลทำไมพนักงานเก่งถึงลาออกจากองค์กร

มีหลายครั้งที่เมื่อได้ยินข่าวคราวการลาออกของพนักงานจากองค์กร ทำให้เกิดความสงสัยว่า ทำไมพนักงานที่ทำงานเก่งมาก และดูเหมือนว่าจะไปได้สวยสำหรับความก้าวหน้าของตำแหน่งในสายงานขององค์กรจึงตัดสินใจลาออกเสียดื้อๆ มาดูกันว่าสาเหตุที่ทำให้พนักงานเก่งลาออกจากองค์กร คืออะไร

1. ขาดความสมดุลของชีวิต

การบริหารเวลาเป็นสิ่งสำคัญ งานบางงานทำให้ชีวิตของพนักงานขาดความสมดุลไปไม่ว่าจะเป็นความสมดุลในด้านครอบครัว คนรัก เวลาพักผ่อน หรือแม้แต่เวลาเพื่อความบันเทิงและการออกกำลังกาย งานบางประเภทอาจไม่เหมาะกับการทำงานของพนักงานเก่งบางคน เนื่องจากลักษณะของงานไม่ส่งเสริมให้สามารถบริหารเวลาเพื่อจัดสมดุลของชีวิตได้ เช่น ลักษณะงานที่ต้องเดินทางไกลบ่อยครั้งอย่างต่อเนื่อง งานที่มีวันหยุดไม่ตรงกับวันหยุดของคนรัก หรือคนในครอบครัว เหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานขาดความสมดุลของชีวิตไป จึงเป็นสาเหตุของการลาออกได้  

2. งานเยอะเกินไป/งานน้อยเกินไป

บางคนอาจสงสัยว่างานเยอะเกินไป หรืองานน้อยเกินไปจะดีกว่ากัน สรุปว่าไม่ดีทั้ง 2 อย่าง พนักงานที่เก่งๆ ชอบที่จะทำงานเยอะ และหลากหลาย รวมทั้งต้องการที่จะทำอะไรใหม่ๆ แต่เมื่องานเริ่มเข้ามาเยอะจนเกินไปเนื่องด้วยบริษัทหรือองค์กรเห็นว่าพนักงานมีประสิทธิภาพ และความสามารถสูงที่จะสามารถทำงานที่เพิ่มขึ้นได้ จะเป็นการทำให้พนักงานรู้สึกว่าสิ่งที่ต้องทำนั้นมีมากจนเกินไป และต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นตามงานที่เพิ่มมากขึ้นไปด้วย รวมทั้งทำให้มีความรู้สึกว่าได้รับมอบหมายงานมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานคนอื่น จึงทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย  และความเบื่อหน่ายก็นำไปสู่ความสำเร็จของงานที่เป็นไปได้ยาก ทำให้พนักงานยิ่งรู้สึกเหนื่อยทั้งกายและใจ เป็นปัจจัยให้เกิดการลาออกในที่สุด ส่วนงานที่น้อยเกินไป แน่นอนว่าพนักงานจะรู้สึกถึงความเสียเวลาและไม่มีคุณค่าต่อการทำงานเนื่องจากได้รับมอบหมายงานน้อยเกินไป นำไปสู่การหางานใหม่ที่คิดว่าองค์กรอื่นจะเห็นคุณค่าในการทำงานของตัวเองมากกว่าองค์กรที่ทำอยู่เนื่องจากมีการมอบหมายงานให้ทำน้อยมากหรือแทบจะไม่มีการมอบหมายงานให้ทำเลย

3. การเลื่อนตำแหน่ง

พนักงานหลายคนลาออกเนื่องจากมองไม่เห็นช่องทางของความก้าวหน้าในองค์กร รวมทั้งอัตราค่าจ้างที่ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะสูงขึ้นตามที่คาดหวัง คนที่ทำงานดี มีความสามารถย่อมมีความคาดหวังว่าองค์กรหรือหัวหน้าจะเห็นผลงานและได้รับการโปรโมทหรือการเลื่อนตำแหน่งรวมทั้งการเพิ่มเงินเดือนในอัตราที่สูงขึ้นเป็นการตอบแทนต่อผลงานการทำงานที่ผ่านมา แต่หากมองไม่เห็นแล้วว่าสิ่งนี้จะสามารถเกิดขึ้นในองค์กรที่ทำงานอยู่ ก็อาจจะเริ่มมองหาความเป็นไปได้ในองค์กรอื่นซึ่งอาจจะตอบสนองความคาดหวังของตัวเองได้มากกว่าแทน

4. การบริหารจัดการที่ไม่ดีขององค์กร

น่าเสียดายที่หลายองค์กรต้องสูญเสียพนักงานที่เก่งและดีไปเนื่องจากการไม่รู้จักบริหารจัดการขององค์กร ขาดการวางโครงสร้างของการบริหารจัดการภายในที่ดี การแบ่งโครงสร้างความรับผิดชอบในแต่ละสายงาน การให้อำนาจการตัดสินของฝ่ายบริหาร การบริหารจัดการของฝ่ายบุคคล การสอนงานและการให้โอกาสเรียนรู้งานของพนักงานใหม่ รวมถึงหลายองค์กรขาดการสื่อสารภายในที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรเอง พนักงานที่เก่งส่วนใหญ่จะรับไม่ได้กับการทำงานที่ไม่เป็นระบบและการบริหารจัดการที่ไม่เป็นมืออาชีพขององค์กร

5. สภาพแวดล้อมที่ทำงานเป็นพิษ

สภาพแวดล้อมการทำงานเป็นพิษอาจจะดูเป็นคำที่ตลกและดูรุนแรง แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นจริง ที่ทำงานเป็นสถานที่ที่พนักงานต้องใช้ชีวิตอยู่คิดเป็นจำนวนชั่วโมงของบางคนอาจจะมากกว่าที่บ้านเสียด้วยซ้ำ เพื่อนร่วมงานเป็นสาเหตุหลักของสภาพแวดล้อมเป็นพิษในที่ทำงาน การแบ่งพรรคแบ่งพวก การซุบซิบนินทา ความอิจฉาริษยา การแก่งแย่งชิงดีในที่ทำงาน การประจบสอพลอหัวหน้า ใส่ร้ายป้ายสี หรือแม้กระทั่งการให้สิทธิ์ที่ไม่เท่าเทียมกันของพนักงาน เช่น ฝ่ายบุคคลเลือกที่จะให้พนักงานอีกคนลาพักร้อนได้ติดต่อกันถึง 3 วันเนื่องจากมีสัมพันธ์อันดีและสนิทชิดเชื้อกว่า ในขณะที่ไม่อนุญาตให้พนักงานอีกคนหยุดในลักษณะเดียวกันเพราะความรู้สึกส่วนตัว ทั้งที่ยังมีจำนวนวันลาที่สามารถลาได้ และประสิทธิภาพการทำงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งนั่นถือเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษอย่างมากหากมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นภายในองค์กร

6. ระบบผลตอบแทน

นอกจากเงินเดือนแล้วผลตอบแทนอื่นๆ ก็เป็นส่วนสำคัญของการลาออกของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบผลตอบแทนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่า OT หรือค่าล่วงเวลา บางบริษัทให้พนักงานทำงานในช่วงวันหยุดเทศกาล หรือวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมีระบบผลตอบแทนที่พนักงานต้องได้รับผลตอบแทนพิเศษเป็นค่าล่วงเวลาสำหรับการทำงานนั้นๆ รวมถึงกรณีที่พนักงานต้องเร่งทำงานให้ทันตามที่กำหนดซึ่งต้องเพิ่มชั่วโมงการทำงานในแต่ละวัน แต่องค์กรกลับไม่มีระบบผลตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานเลยเนื่องจากอาจคิดว่าพนักงานต้องทำงานให้เสร็จด้วยความรับผิดชอบและความรักในองค์กรจึงไม่จำเป็นต้องมีผลตอบแทนพิเศษให้ ทำให้เป็นเรื่องง่ายที่พนักงานจะตัดสินใจลาออก

7. สิทธิประโยชน์ของพนักงาน

องค์กรที่ดีมักจะมีสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงาน ซึ่งสิทธิประโยชน์นี้จะเป็นสิ่งที่สามารถรักษาพนักงานให้อยู่ในองค์กรได้ ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาสำหรับให้พนักงานไปเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถในธุรกิจ หรือแม้แต่เพิ่มเติมความรู้ทางด้านภาษา นอกจากนี้ยังรวมถึงสิทธิประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น สวัสดิการในการรักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ การกู้ยืมเงิน ทุนการศึกษาบุตร จำนวนวันลา เงินชดเชยการลาคลอดบุตร สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พนักงานมักจะมองหาในองค์กร ซึ่งหากองค์กรที่ทำงานอยู่ไม่มีแล้วละก็ พนักงานก็มักจะหาองค์กรที่มีการสนับสนุนผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่พนักงานได้แทน

8. ต้องการเปลี่ยนเป้าหมายในอาชีพ

พนักงานเก่งหลายคนมักจะเดินทางมาถึงจุดที่รู้ว่าตัวเองมีเป้าหมายอย่างไร เนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์มาเป็นระยะเวลาที่คิดว่าเพียงพอ และไม่แปลกเลยที่พนักงานเก่งในองค์กรหลายๆ คนจะออกมาจากสายงานนั้นๆ แล้วเปลี่ยนแนวทางการทำงานเป็นอาชีพอื่นหรือสายงานอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสายงานเดิมโดยสิ้นเชิง อาจจะเนื่องจากเบื่อสิ่งที่ทำมาเป็นระยะเวลานาน เพราะคิดว่าซ้ำซากจำเจ รวมทั้งประสบการณ์ที่พบเจอมาทำให้เกิดไอเดียของการทำงานที่ทำให้เกิดความคิดของการออกมาเปลี่ยนแนวทางอาชีพของตนเองได้

ท้ายนี้ อยากจะฝากข้อคิดสำหรับเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าขององค์กรไว้ว่า ต้นทุนที่สูงที่สุดขององค์กรก็คือพนักงาน เมื่อองค์กรได้พนักงานที่เก่ง และดีมีความสามารถเข้ามาร่วมงานแล้ว ก็ควรที่จะหาทางเพื่อรักษาพนักงานเหล่านั้นเพื่อให้เป็นกลไกขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จ การปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์กรไปข้างหน้า ค่อยๆ เพิ่มเติมสิ่งที่องค์กรยังไม่มี จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีข้อดีเสมอ

 

Tags : ลาออก, การลาออก, สาเหตุการลาออก, เหตุผลการลาออก, การลาออกของพนักงาน, พนักงานลาออก, ทำไมคนเก่งถึงลาออก, สาเหตุที่พนักงานลาออก, HR, ฝ่ายบุคคล, งานบุคคล, การบริหารงานบุคคล, บริหาทรัพยากรบุคคล
 

โดย. กองบรรณาธิการ / BisnesCafe.com | คาเฟ่ของคนรักธุรกิจ

ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค / ทวิตเตอร์ 
เฟสบุ๊ค | www.facebook.com/BisnesCafedotcom
ทวิตเตอร์ | www.twitter.com/bisnescafe
 

จำนวนผู้เข้าชม 315177 ครั้ง

ข่าวสาร แผนธุรกิจ ธุรกิจแฟรนไชส์ บน facebook คลิกเลยที่นี่

หมายเหตุ

การแสดงความเห็นใดๆ ให้ละเว้นการใช้คำหยาบคาย ดูหมิ่น ทั้งข้อความ รูปภาพ อันจะสร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบัน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ให้ละเว้นข้อความหรือการนำเสนอรูปภาพอันส่อไปในทางลามก อนาจาร และพาดพิงถึงบุคคลอื่น อันจะทำให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง

ให้ละเว้นการใช้ถ้อยคำหยาบคาย และการพาดพิงถึงบุคคลอื่น อันจะทำให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

ห้ามทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ที่แสวงหาผลกำไรใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาติจากทางทีมงานเว็บ bisnescafe.com

ทีมงานเว็บ bisnescafe.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรให้เผยแพร่ความคิดเห็นนั้นๆ โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็น

ข้อความและสื่อใด ๆ จะถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด หากมีคดีความใด ๆ จะถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย

หากสมาชิกทำผิดต่อนโยบายการใช้งาน ทางทีมงาน bisnescafe.com จะดำเนินการระงับการใช้งานสมาชิกเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Hot! Update News SMEs Franchise Tip &Trick Business Plan
Business plan Marketing plan Financial&Investing Plan Market Info Program & Software Sample Business plan
Shopping&Download Webboard Biz Directory

เข้าร่วมธุรกิจ

Book&Magazine

แนะนำ SME

แนะนำ Franchise

Copyright 2014 Bisnescafe.com All Rights Reserved.