SMEs   Franchise   Directory   About Us   Advertising    Contact   Partner
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ  

หน้าแรก > เว็บบอร์ด > Picpost > ภาพหาดูยาก 'ในหลวงของเรา' ขอรำลึกไว้ในดวงใจตลอดไป

ภาพหาดูยาก 'ในหลวงของเรา' ขอรำลึกไว้ในดวงใจตลอดไป

2016-10-15 06:04:55 #1
"เพราะคิดถึงพ่อ..สุดดวงจิต" FEEL GOOD ชวนชมภาพหาดูได้ยากของพ่อหลวงที่เราอาจยังไม่เคยได้เห็นกันมาก่อน และต้องดูเป็นบุญตาสักครั้งในชีวิต ตั้งแต่พระองค์ทรงพระเยาว์ กิจกรรมกีฬาและการดนตรีที่พ่อชอบ ตลอดจนพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทำเพื่อแผ่นดินไทยกว่า 70 ปี . . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        พระสูติบัตรในหลวง
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        ทะเบียนสมรสของในหลวง-พระราชินี
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        ลายพระราชหัตถเลขาของในหลวงสมัยทรงพระเยาว์ทรงส่งให้สมเด็จพระอัยยิกา
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        ความทรงจำเมื่อครั้งทรงพระเยาว์กับสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        ความทรงจำเมื่อทรงพระเยาว์
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        "...ข้าพเจ้าอยากเห็นน้องใกล้ๆ และอยากแตะต้อง แต่ที่โรงพยาบาลเขาก็ให้ดูเพียงหลังกระจกที่กั้นห้องเด็กไว้ เมื่อกลับมาบ้านแล้วข้าพเจ้าได้ถามแหนนว่า
       
       "น้องคนใหม่นี้พูดไทยได้หรือเปล่า" 
       
       ความตอนหนึ่งในงานพระนิพนธ์ เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์,โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        ความทรงจำเมื่อทรงพระเยาว์
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        แมวทรงเลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติโตแมวเพศผู้ พันธุ์วิเชียรมาศที่สมเด็จย่าทรงเลี้ยงคู่กับ ติต้า เพศเมีย เมื่อครั้งประทับอยู่ที่ ตำหนักเมืองโลซาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประมาณปี พ.ศ. 2487
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        "...อดคิดถึงพี่ไม่ได้เลยแม้แต่ขณะเดียว ฉันเคยคิดว่า ฉันจะไม่ห่างจากพี่ตลอดชีวิต แต่มันเป็นเคราะห์กรรม ไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นกษัตริย์ คิดแต่จะเป็นน้องของพี่เท่านั้น.."
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        ทรงพระผนวช
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        รักแรกพบของพระองค์
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        ของที่ระลึกในพระราชพิธีราชภิเษกสมรส
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        พระองค์เสด็จเยี่ยมประชาชนในเขตพื้นที่พัฒนาพรุแฆแฆ จ.ปัตตานี
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        ในหลวงกับพระราชโอรส-ธิดา
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        การดนตรีนาฏศิลป์ไม่สิ้นแล้ว พระองค์ร่มโพธิ์แก้วคอยรักษา
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        ทรงมีพระอุปนิสัยสนใจการถ่ายภาพเหมือนสมเด็จย่า และ รัชกาลที่ 5
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        ทรงเล่นกีฬาได้หลายชนิด แต่กีฬาที่ทรงโปรดเป็นพิเศษได้แก่ แบดมินตัน สกี และ เรือใบ ทรงเคยได้เหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภทโอเค ในกีฬาแหลมทอง (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น'กีฬาซีเกมส์') ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2510 
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        พระอัจฉริยภาพด้านการกีฬา
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        เพลง “ความฝันอันสูงสุด”
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        ในหลวงกับสวนสนุกดิสนี่ย์แลนด์ 
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        ในหลวงทรงถ่ายภาพ
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        ในหลวงทรงดนตรี
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
         พระบรมฉายาลักษณ์ภาพนี้ ฉายที่บ้านแม่แกน้อย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2525 ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศเบื้องหน้า สลับกับแผนที่ในพระหัตถ์ที่ทรงกางออกอยู่นั้น ทันใด ก็มีลมหมุนเล็กๆ หมุนมาตรงที่ประทับยืนอยู่นั้น ฝุ่นแดง กระจายไปทั่ว แผนที่แทบหลุดจากพระหัตถ์ .. เจ้าหน้าที่ต่างตกใจ 
        แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับยืนนิ่งๆ อย่างมั่นคง ทรงรวบแผนที่ไว้ในพระหัตถ์ ถอดฉลองพระเนตรแล้วเช็ดพระเนตร สักครู่ จึงยกแผนที่ขึ้นจัด และกางออก ทรงงานต่อไปเสมือนหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้น
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        ความสุขของพระองค์ท่านคือการได้ทอดพระเนตรเห็นชาวบ้านอยู่ดีกินดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        ทุกครั้งที่เสด็จฯ ไปยังสถานต่างๆ จะทรงมีสิ่งของประจำพระองค์อยู่ 3 สิ่ง คือ แผนที่ซึ่งทรงทำขึ้นเอง กล้องถ่ายรูป และดินสอที่มียางลบ
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        ในหลวงทรงผูกเชือกรองเท้าด้วยพระองค์เองก่อนเสด็จไปทรงงาน
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
        พระองค์ทั้งสองได้ทรงเข้าเยี่ยมชมกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง G.I.Blues ของผู้กำกับ ฮัล วอลลิส ทว่าวันนั้นผู้กำกับคนดังกล่าวป่วยไม่สามารถออกมารับได้ จึงได้ส่งตัวแทนมาต้อนรับ และนั่นก็ทำให้พระองค์ได้พบกับราชาแห่ง ร็อค แอนด์ โรล ที่ชื่อ เอลวิส เพรสลีย์ ซึ่งเป็นนักแสดงนำของเรื่อง และ จูเลียต เพราวส์ นักแสดงหญิงจากเรื่องเดียวกัน พร้อมทอดพระเนตรการถ่ายทำ
       
       . 
 
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

        ในหลวงกับสมเด็จย่า
       
       ขอบคุณภาพจาก FB Fanpage
       

       - นิทรรศการพลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินสยาม
       Thailand image
       Napan Sevikul
       ตามรอยพ่อ
       เรารักพระเจ้าอยู่หัว

นำเสนอ/แนะนำโดย : ผู้จัดการออนไลน์

 

2016-10-15 06:06:41 #2

ขอพระองค์สถิตย์ในดวงใจของปวงชนชาวไทยไปตลอดกาล

2016-10-15 06:08:14 #3

ภาพพระราชินี พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชินี ผู้มีพระราชหฤทัยเต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงใย และ ความเสียสละเพื่อพสกนิกร

2016-10-15 06:15:41 #4

ธ สถิตย์ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาล

2016-10-15 06:15:50 #5

ธ สถิตย์ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาล

2016-10-15 06:17:44 #6

ธ สถิตย์ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาล

2016-10-15 06:18:01 #7

ธ สถิตย์ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาล

แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อคอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

กระทู้ยอดนิยมประจำสัปดาห์


กระทู้อัพเดทล่าสุด

บริการแท็กซเชียงรายี่ & นำเที่ยวเชียงราย
แฟนชอบซื้อทองมาเกร็งกำไรแต่ขาดทุนบ่อยๆเป็นเพราะอะไรคะ?
ชุดสีแดง ปากสีอะไรดีล่ะ ไปเลือกลิปสติกสีแซ่บคู่กับชุดดีกว่า
บาร์โค้ดสแกนเนอร์ พร้อมขาตั้ง มีฟังชั่นการอ่านบิลอัตโนมัติ
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สแกนนิ้วมือลงเวลา Fingerprint Time Attendance Clock Recorder Employee
แผงโซล่าเซลล์ Schutten Solar Cell ราคาถูก

 
Hot! Update News SMEs Franchise Tip &Trick Business Plan
Business plan Marketing plan Financial&Investing Plan Market Info Program & Software Sample Business plan
Shopping&Download Webboard Biz Directory

เข้าร่วมธุรกิจ

Book&Magazine

แนะนำ SME

แนะนำ Franchise

Copyright 2014 Bisnescafe.com All Rights Reserved.