SMEs   Franchise   Directory   About Us   Advertising    Contact   Partner
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ  
รับจัดงานแต่งงาน by Siri Organize

หน้าแรก > เว็บบอร์ด > Biz plan > การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PEST Analysis

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PEST Analysis

2015-12-06 14:06:59 #1
9moo

PEST Analysis เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโดยหากเข้าไปดูใน SWOT แล้วจะทำให้ทราบว่า PEST เป็นการวิเคราะในปัจจัยของ โอกาส(O) และ อุปสรรค(T) ซึ่งปัจจัยทั้งสองนี้เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่เราสามารถนำข้อมูลมาประกอบเพื่อนำไปวิเคราะห์หาวิธีการในการตั้งรับหรือเสริมสร้างโอกาสให้กับกิจการเราได้ครับ


P - Politic

เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยด้านนโยบายและการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดย รัฐบาลอาจมีการออกนโยบายบางอย่างที่ส่งผลกระทบทั้งด้านดีและด้านเสียต่อธุรกิจเราก็เป็นได้ ฉะนั้นการวิเคราะห์ปัจจัยด้านนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาวการเมืองเป็นหลักด้วยครับ เช่นปัจจุบันนี้การเมืองมีการผลักดันการปฏิรูป ซึ่งส่งผลถึงเสถียรภาพทางการเมืองไม่ดีนักก็จะส่งผลให้กิจการต่างๆต้องตั้งรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นครับ ปัจจัยต่างๆดังนี้

 1. สถานะความมั่นคงและรูปแบบของทางรัฐบาลว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด
 2. ปัญหาคอรัปชั่นที่มีในประเทศมีมากจนภาษีของประชาชนไม่ได้ถูกนำไปส่งเสริมในด้านสาธารณูปโภคอื่นๆ หรือเปล่า
 3. อิสระและเสรีภาพในการทำธุรกิจหลากหลายรูปแบบของแต่ละท้องถิ่น
 4. กฎระเบียบปฏิบัติและข้อห้ามในการทำธุรกิจ
 5. การควบคุมการนำเข้าและการส่งออก
 6. มีการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมและการจัดเก็บภาษีอย่างไร
 7. กฎหมายในด้านต่างๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ การขโมยข้อมูล สวัสดิการพนักงาน 


E - Economic

เป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยสภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญ เช่นกิจการที่นำเข้าส่งออกย่อมต้องสนใจในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน อันจะส่งผลให้เกิดกำไรหรือขาดทุนในอัตราแลกเปลี่ยนครับ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญโดยหากอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม จะแสดงให้เห็นถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันครับปัจจัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจมีดังนี้

 1. ภาวะเงินฝืด ภาวะเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย
 2. อัตราแลกเปลี่ยนในประเทศ
 3. อัตราการว่างงานของคนในประเทศ
 4. อัตราค่าแรงขั้นต่ำและค่าแรงของพนักงานโดยเฉลี่ย
 5. ระดับชนชั้น และกำลังซื้อของผู้คนในประเทศ
 6. เพดานราคาของสินค้าและบริการที่เราสนใจ
 7. ตลาดหุ้นของประเทศ
 8. วงจรของธุรกิจที่เราสนใจ


S - Social

เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมไม่ว่าจะเป็นสภาวแวดล้อม วัฒนธรรม ซึ่งแต่ละชนชาตินั้นไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น เราอาจเปิดร้านขายหมูในกลุ่มของคนอิสราม ในลักษณะนี้คงไม่มีคนซื้อแน่นอนครับ ซึ่งก็เป็นปัจจัยหนึ่งทางสังคมเช่นเดียวกันในเรืองของ ธรรมเนียม ประเพณี รวมไปถึงศาสนาด้วยครับ

 1. มีการเพิ่มหรือลดของประชากรในสังคมมากน้อยเพียงใด
 2. ทัศนคติต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน
 3. การจับจ่ายใช้สอยของคนในชุมชนเน้นสินค้านำเข้าหรือสินค้าพื้นที่มากกว่ากัน
 4. ข่าวสารและการบอกต่อมีผลมากน้อยแค่ไหน
 5. พฤติกรรมอื่นๆ เช่น การดูแลสุขภาพ ความสะดวกจากการเดินทางในชุมชน  เป็นต้น
 6. วิถีชีวิตของคนในสังคม
 7. พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
 8. อัตราการอพยพเข้าหรือออกของคนในชุมชน
 9. คุณภาพชีวิตการเป็นอยู่
 10. อายุและเพศ
 11. การแบ่งชนชั้นวรรณะ
 12. สิทธิเสรีภาพของผู้คน


T - Technology

ปัจจัยด้านนี้ผมถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวงการของเทคโนโลยี จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมีการพัฒนาส่งผลต่อธุรกิจทุกภาคส่วนที่ต้องนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้าไปใช้งาน เพื่อลดต้นทุน หรือเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่ง ยกตัวอย่างเช่น คลินิก A ใช้การเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเพื่อค้นหาข้อมูลคนไข้ กับ คลินิก B ใช้ระบบฐานข้อมูลเข้ามาช่วยเพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลคนไข้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง ปัจจัยต่างๆเช่น

 1. เทคโลยีขั้นพื้นฐานของพื้นที่นั้น
 2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
 3. ปริมาณนักสร้าง และนักพัฒนา
 4. ระดับของเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมในชุมชน
 5. เทคโนโลยีการสื่อสาร
 6. การเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ

ในลำดับสุดท้ายที่จะพูดถึงคือ G - Globalization
หรือโลกาภิวัตน์ ปัจจัยนี้หลายๆตำราไม่ได้เขียนไว้ โดยเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสและอุปสรรคขององค์กรเช่นเดียวกันครับ โดยจะสังเกตเห็นว่าโลกเราเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร เทคโนโลยี การขนส่งที่มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งการมองถึงโลกาภิวัตน์มักเป็นองค์กรใหญ่ๆระดับประเทศเพื่อมองถึงความเป็นไปหรือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอันจะส่งผลต่อธุรกิจครับCredit : incquity.com/articles/pest-analysis

แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อคอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

กระทู้ยอดนิยมประจำสัปดาห์


กระทู้อัพเดทล่าสุด

ชุดสีแดง ปากสีอะไรดีล่ะ ไปเลือกลิปสติกสีแซ่บคู่กับชุดดีกว่า
บาร์โค้ดสแกนเนอร์ พร้อมขาตั้ง มีฟังชั่นการอ่านบิลอัตโนมัติ
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สแกนนิ้วมือลงเวลา Fingerprint Time Attendance Clock Recorder Employee
แผงโซล่าเซลล์ Schutten Solar Cell ราคาถูก
Secret of Branding
Secret of Branding

 
Hot! Update News SMEs Franchise Tip &Trick Business Plan
Business plan Marketing plan Financial&Investing Plan Market Info Program & Software Sample Business plan
Shopping&Download Webboard Biz Directory

เข้าร่วมธุรกิจ

Book&Magazine

แนะนำ SME

แนะนำ Franchise

Copyright 2014 Bisnescafe.com All Rights Reserved.