SMEs   Franchise   Directory   About Us   Advertising    Contact   Partner
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ  
รับจัดงานแต่งงาน by Siri Organize

หน้าแรก > เว็บบอร์ด > Biz plan > การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PEST Analysis

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PEST Analysis

2015-12-06 14:06:59 #1
9moo

PEST Analysis เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโดยหากเข้าไปดูใน SWOT แล้วจะทำให้ทราบว่า PEST เป็นการวิเคราะในปัจจัยของ โอกาส(O) และ อุปสรรค(T) ซึ่งปัจจัยทั้งสองนี้เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่เราสามารถนำข้อมูลมาประกอบเพื่อนำไปวิเคราะห์หาวิธีการในการตั้งรับหรือเสริมสร้างโอกาสให้กับกิจการเราได้ครับ


P - Politic

เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยด้านนโยบายและการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดย รัฐบาลอาจมีการออกนโยบายบางอย่างที่ส่งผลกระทบทั้งด้านดีและด้านเสียต่อธุรกิจเราก็เป็นได้ ฉะนั้นการวิเคราะห์ปัจจัยด้านนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาวการเมืองเป็นหลักด้วยครับ เช่นปัจจุบันนี้การเมืองมีการผลักดันการปฏิรูป ซึ่งส่งผลถึงเสถียรภาพทางการเมืองไม่ดีนักก็จะส่งผลให้กิจการต่างๆต้องตั้งรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นครับ ปัจจัยต่างๆดังนี้

 1. สถานะความมั่นคงและรูปแบบของทางรัฐบาลว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด
 2. ปัญหาคอรัปชั่นที่มีในประเทศมีมากจนภาษีของประชาชนไม่ได้ถูกนำไปส่งเสริมในด้านสาธารณูปโภคอื่นๆ หรือเปล่า
 3. อิสระและเสรีภาพในการทำธุรกิจหลากหลายรูปแบบของแต่ละท้องถิ่น
 4. กฎระเบียบปฏิบัติและข้อห้ามในการทำธุรกิจ
 5. การควบคุมการนำเข้าและการส่งออก
 6. มีการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมและการจัดเก็บภาษีอย่างไร
 7. กฎหมายในด้านต่างๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ การขโมยข้อมูล สวัสดิการพนักงาน 


E - Economic

เป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยสภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญ เช่นกิจการที่นำเข้าส่งออกย่อมต้องสนใจในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน อันจะส่งผลให้เกิดกำไรหรือขาดทุนในอัตราแลกเปลี่ยนครับ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญโดยหากอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม จะแสดงให้เห็นถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันครับปัจจัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจมีดังนี้

 1. ภาวะเงินฝืด ภาวะเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย
 2. อัตราแลกเปลี่ยนในประเทศ
 3. อัตราการว่างงานของคนในประเทศ
 4. อัตราค่าแรงขั้นต่ำและค่าแรงของพนักงานโดยเฉลี่ย
 5. ระดับชนชั้น และกำลังซื้อของผู้คนในประเทศ
 6. เพดานราคาของสินค้าและบริการที่เราสนใจ
 7. ตลาดหุ้นของประเทศ
 8. วงจรของธุรกิจที่เราสนใจ


S - Social

เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมไม่ว่าจะเป็นสภาวแวดล้อม วัฒนธรรม ซึ่งแต่ละชนชาตินั้นไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น เราอาจเปิดร้านขายหมูในกลุ่มของคนอิสราม ในลักษณะนี้คงไม่มีคนซื้อแน่นอนครับ ซึ่งก็เป็นปัจจัยหนึ่งทางสังคมเช่นเดียวกันในเรืองของ ธรรมเนียม ประเพณี รวมไปถึงศาสนาด้วยครับ

 1. มีการเพิ่มหรือลดของประชากรในสังคมมากน้อยเพียงใด
 2. ทัศนคติต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน
 3. การจับจ่ายใช้สอยของคนในชุมชนเน้นสินค้านำเข้าหรือสินค้าพื้นที่มากกว่ากัน
 4. ข่าวสารและการบอกต่อมีผลมากน้อยแค่ไหน
 5. พฤติกรรมอื่นๆ เช่น การดูแลสุขภาพ ความสะดวกจากการเดินทางในชุมชน  เป็นต้น
 6. วิถีชีวิตของคนในสังคม
 7. พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
 8. อัตราการอพยพเข้าหรือออกของคนในชุมชน
 9. คุณภาพชีวิตการเป็นอยู่
 10. อายุและเพศ
 11. การแบ่งชนชั้นวรรณะ
 12. สิทธิเสรีภาพของผู้คน


T - Technology

ปัจจัยด้านนี้ผมถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวงการของเทคโนโลยี จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมีการพัฒนาส่งผลต่อธุรกิจทุกภาคส่วนที่ต้องนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้าไปใช้งาน เพื่อลดต้นทุน หรือเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่ง ยกตัวอย่างเช่น คลินิก A ใช้การเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเพื่อค้นหาข้อมูลคนไข้ กับ คลินิก B ใช้ระบบฐานข้อมูลเข้ามาช่วยเพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลคนไข้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง ปัจจัยต่างๆเช่น

 1. เทคโลยีขั้นพื้นฐานของพื้นที่นั้น
 2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
 3. ปริมาณนักสร้าง และนักพัฒนา
 4. ระดับของเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมในชุมชน
 5. เทคโนโลยีการสื่อสาร
 6. การเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ

ในลำดับสุดท้ายที่จะพูดถึงคือ G - Globalization
หรือโลกาภิวัตน์ ปัจจัยนี้หลายๆตำราไม่ได้เขียนไว้ โดยเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสและอุปสรรคขององค์กรเช่นเดียวกันครับ โดยจะสังเกตเห็นว่าโลกเราเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร เทคโนโลยี การขนส่งที่มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งการมองถึงโลกาภิวัตน์มักเป็นองค์กรใหญ่ๆระดับประเทศเพื่อมองถึงความเป็นไปหรือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอันจะส่งผลต่อธุรกิจครับCredit : incquity.com/articles/pest-analysis

แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อคอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
สถานที่จัดงานแต่งงาน - เรือนไทยสิริ

กระทู้ยอดนิยมประจำสัปดาห์


กระทู้อัพเดทล่าสุด

บริการแท็กซเชียงรายี่ & นำเที่ยวเชียงราย
แฟนชอบซื้อทองมาเกร็งกำไรแต่ขาดทุนบ่อยๆเป็นเพราะอะไรคะ?
ชุดสีแดง ปากสีอะไรดีล่ะ ไปเลือกลิปสติกสีแซ่บคู่กับชุดดีกว่า
บาร์โค้ดสแกนเนอร์ พร้อมขาตั้ง มีฟังชั่นการอ่านบิลอัตโนมัติ
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สแกนนิ้วมือลงเวลา Fingerprint Time Attendance Clock Recorder Employee
แผงโซล่าเซลล์ Schutten Solar Cell ราคาถูก

 
Hot! Update News SMEs Franchise Tip &Trick Business Plan
Business plan Marketing plan Financial&Investing Plan Market Info Program & Software Sample Business plan
Shopping&Download Webboard Biz Directory

เข้าร่วมธุรกิจ

Book&Magazine

แนะนำ SME

แนะนำ Franchise

Copyright 2014 Bisnescafe.com All Rights Reserved.