ข่าวและกิจกรรม / News & PR
จำนวนผู้เข้าชม 951 ครั้ง 

วันที่อัพเดท 12 พฤษภาคม 2555 เวลา 15.30 น

จากการที่กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการคัดเลือก "เกษตรกรดีเด่นสาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)"

ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 ผลการคัดเลือกเกษตรกร GAP จากทั่วประเทศ ปรากฏว่า สมบัติ วิเชียรณรัตน์ เจ้าของ "ไร่องุ่นลายเถาว์" ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม ซึ่งจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2555 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีสนามหลวงที่ผ่านมา

ก่อนจะมาถึงวันนี้ สมบัติ เคยเป็นผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตองุ่นในประเทศไทย และเป็นพนักงานบริษัทผลิตองุ่นเพื่อการค้านานถึง 17 ปี ซึ่งได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านการปลูกการดูแลรักษาและเทคนิคต่างๆ จนถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตองุ่น จากนั้นเขามีแนวคิดที่จะมีสวนองุ่นเป็นของตนเองและจะผลิตองุ่นตามมาตรฐานเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานองุ่นที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

เจ้าของไร่องุ่นลายเถาว์ เล่าต่อว่า หลังจากซื้อที่ดินจำนวน 50 ไร่ ในพื้นที่ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อปลูกองุ่นตามความฝัน แรกเริ่มการผลิตองุ่นของเขาประสบปัญหามากมาย เนื่องจากการปลูกองุ่นกลางแจ้งไม่สามารถป้องกันน้ำฝน น้ำค้าง นก ค้างคาว และแมลงศัตรูพืชต่างๆ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชค่อนข้างมาก จึงนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาและลดความเสียหาย โดยการสร้างโรงเรือนมุงหลังคาพลาสติกโปร่งแสงในสวนองุ่น พบว่า สามารถลดการใช้สารเคมีได้เป็นอย่างดี

จากนั้นปี 2550 ได้สมัครเข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัยด้านพืช(GAP) ภายใต้การดูแลของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา กรมวิชาการเกษตร โดยผ่านการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (องุ่น) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 รหัสรับรอง กษ 03-02-3624-3102-139 ปัจจุบันยังคงรักษามาตรฐานการผลิตองุ่นได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับการต่ออายุใบรับรองเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งไร่องุ่นแห่งมีนี้ปลูกองุ่นพันธุ์แบล็คโอปอล์ จำนวน 5,000 ต้น พันธุ์ดีไลท์ 200 ต้น พันธุ์บิ๊กแบล็ค 120 ต้น และพันธุ์ไข่ปลาคาเวียร์ 100 ต้น เน้นผลิตองุ่นที่มีคุณภาพ รสชาติดี และปลอดภัยต่อผู้บริโภคการผลิตองุ่นของไร่องุ่นลายเถาว์ เน้นปฏิบัติตามมาตรฐานเงื่อนไข และข้อกำหนดการรับรองแหล่งผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตรอย่างเคร่งครัดทั้ง 8 ข้อ ประกอบด้วย แหล่งน้ำ พื้นที่ปลูก การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บรักษาและการขนย้ายผลผลิตภายในแปลง การบันทึกข้อมูล ผลผลิตปลอดจากศัตรูพืช การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ ตลอดจนการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวด้วย

ที่มา : คมชัดลึก

 
xxxx xxx xxx xxx xxx

 

 

 
   
Username :
Password :
 
 
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

Facebook is a social utility that connects people
with friends and others who work, ... Sign UpFacebook helps you connect and share

Facebook is a social utility that connects people
Facebook is a social utility that connects people
Facebook is a social utility that connects people


เฟรนไชส์ ร้านอาหาร
(20 กิจการ)

เฟรนไซส์ การศึกษา
(20 กิจการ)

เฟรนไซส์ด้านควาางาม
(20 กิจการ)

เฟรนไซส์ร้านหนังสือ
(20 กิจการ)

เฟร์นไซส์อุปกร์ตกแต่งบ้าน
(20 กิจการ)

 
Hot! Update Hot Issue SMEs Franchise Tip &Trick Business Plan
Business plan Marketing plan Financial&Investing Plan Market Info Program & Software Sample Business plan
Shopping&Download

 

Webboard

 

Biz Directory

Book&Magazine

แนะนำ SME

แนะนำ Franchise

Contact : (66)081 – 1234567 E-Mail : support@email.com Copyright 2012 ismeknow .All Rights Reserved.